Damme, svømmebassiner mv.

Reservoirer med egne hænder: damme, vandløb og bassiner mv.